Hjem     Samarbeidspartnere        Stillas/rigg      HMS      Kontakt

   
   

 

 

Arbeid med stillas er utførlig beskrevet i egen prosedyre. Det stilles store krav til personell og utstyr i forbindelse med bygging og bruk av stillas. Gjeldene regler/retningslinjer skal derfor studeres nøye og etterfølges. For øvrig krav/retningslinjer, ref. Arbeidstilsynet publikasjon nr. 500.

Arbeid som krever bruk av stillas skal planlegges slik at oppsetting av og senere arbeid på innretningen kan foregå i samsvar med gjeldene forskrifter.

Vi har fortiden stillasmontører/formenn på skipsverftet til Havyard Leirvik AS i Sogn. Vi har i tillegg også stillasmontører på andre prosjekter, samt offshore dersom det trengs.

Alle våre stillasmontører har lang og bred erfaring fra onshore, offshore, industri og store anlegg i både Norge og Sverige.

Riggere:

Vi har flere riggere tilgjengelig. De har erfaring fra både onshore - og offshorearbeid. Vi har hatt flere jobber på borerigger som er kommet inn til CCB og Hanøytangen til vedlikehold.

Tilkomstteknikk:

Tilkomstteknikk er en spesiell teknikk for atkomst og sikring som stiller store krav til brukerens kompetanse. Tau og klatreteknikker benyttes som viktigste hjelpemidler for adkomst og sikring av personell. Dette gjør at det stilles store krav til opplæring og sertifisering av personell som skal benytte tilkomstteknikk i arbeidet sitt

Retningslinjer for tilkomstteknikk er basert på gjeldende krav fra tekniske innretninger og løfteutstyr, samt krav for tilkomstteknikk beskrevet i dokument nr. 118 av Samarbeidsorganet for tilkomstteknikk SOFT

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ® 2010 Anto Utleie AS