Hjem     Samarbeidspartnere        Stillas/rigg      HMS      Kontakt
   
   

 

 

Anto Utleie AS driver sin virksomhet på en slik måte at vi skal unngå skader på personell, materiell og ytre miljø. Bedriften skal også ha et godt arbeidsmiljø der våre ansatte tar ansvar, viser engasjement og føler trivsel og trygghet.

Helse, miljø og sikkerhet skal være et integrert element i all planlegging og gjennomføring av våre aktiviteter, og ha samme prioritet som andre forretningsmål. Selskapet skal til enhver tid oppfylle gjeldene krav som er etablert av kunder og myndigheter.

HMS er et linjeansvar fra daglig leder og ned til den enkelte ansatte.

Vi skal oppnå våre målsettinger gjennom:

·         Synlig lederengasjement på alle nivå.

·         Kvalifiserte medarbeidere og regelmessig opplæring av disse.

·         Gjennomføring av systematiske internkontroll-tiltak for forbedring av arbeidsmiljøet og begrensing av mulige skadevirkninger.

Bedriftens HMS hovedmålsetting er: ingen ulykker, skader eller tap som følge av den ansattes arbeidssituasjon.

I tillegg har bedriften også følgende målsettinger:

·         En HMS-standard som gir de ansatte et best mulig fysisk og psykisk arbeidsmiljø for å minimalisere arbeidsrelatert sykefravær.

·         Bedriften skal bidra med å redusere uheldige påvirkninger på det ytre miljø.

·         Alle ansatte skal kjenne bedriftens HMS-policy og overordnede målsettinger.

·         Alle arbeidsledere, verneombud og formenn skal kjenne til relevante lover og regler vedrørende HMS.

Vi har pr dags dato ingen skader på utstyr eller personell og vi har tenkt å fortsette med det, for vårt mål er 0 skader og ulykker.

 

Copyright ® 2010 Anto Utleie AS